Nutri Feeds @ALFA 2019

You are here:
< Back
Nutri Feeds is vanjaar weer by die ALFA 2019 Skou wat tydens 17-19 September te Afridome Parys sal plaasvind. 

Vanjaar is Nuti Feeds betrokke by 3 kategorieë van die skou:

Nutri Feeds Nasionale Versprestasiekampioenskap

Die Nutri Feeds Nasionale Versprestasiekampioenskap poog om ‘n wetenskaplike alternatief vir konvensionele skoubeoordeling daar te stel. Altesaam 25 vleisbeesgenootskappe word uitgenooi om drie van hul beste verse by ALFA 2019 ten toon te stel. Die verse moet almal jonger as 30 maande wees, dragtig wees of reeds gekalf het. Daar word egter nie met die verse geskou nie. Hulle word bloot uitgestal en ‘n kampioen word per ras aangewys op grond van prestasiedata, asook ‘n funksionele doeltreffendheidsindeks. 

Nutri Feeds Nasionale Moneymaker-uitstalling

Altesaam 25 vleisbeesrasse word genooi om elk een Moneymaker-kwalifiseerder uit te stal. Koeie met ‘n geboorte-aanmelding vanaf 1 Januarie 2009 of later kwalifiseer vir die uitstalling. Om as ‘n volwaardige Moneymaker geklassifiseer te word, moes die koei meer as sewe kalwers gespeen het (in sommige rasse sal ses kalwers aanvaarbaar wees), meer as 50% van beide haar manlike en vroulike nageslag moet in die ras opgeneem wees, en die koei moet ‘n teelwaarde bo die rasgemiddeld hê. 

Nutri Feeds Moneymaker-ooi-uitstalling

Twaalf skaaprasse word genooi om elk een Moneymaker-kwalifiseerder in die Nutri Feeds Moneymaker-ooi-uitstalling uit te stal. Diere met ‘n geboorte-aanmelding vanaf 1 Januarie 2014 of later kwalifiseer vir die uitstalling. Om as Moneymaker-ooi te kwalifiseer, moet ‘n ooi al meer as vier lammers gespeen het (sy moes elke jaar gelam het), meer as 50% van beide haar manlike en vroulike nageslag moet in die ras opgeneem wees, en die ooi moet ‘n teelwaarde bo die rasgemiddeld hê. 

Skakel gerus ons kantoor vir enige verdere navrae: 018 011 8888

Ask An Expert Now!