Nutri produkte vir Suiwel: Kalf & Vers

Met die korrekte gebruik van Nutri Melk Kalf en Vers se geformuleerde produkte, is die produsent verseker van:

  • Vinnige en doeltreffende oorskakeling van kalwers van ‘n melk – na ‘n droëvoer-dieët ten einde speentyd te verkort;
  • Vinniger, gesonder ontwikkeling tot ‘n volwaardige herkouer – kalwers word dus teen laer koste grootgemaak;
  • Maksimum groei en optimale uierontwikkeling (sonder vetinfiltrasie), wat kalwers in staat stel om hul volle genetiese melkproduksie potensiaal as herkouers te bereik;
  • Die kortste moontlike onproduktiewe tyd – verse bereik dekmassa vroeër en kalf dus op die verlangde ouderdom;
  • Nutri Melk Kalf/Vers-produkte bevat unieke voedingaanvullings wat groei en ontwikkeling asook die optimale benutting van voer by kalwers bevorder;
  • Die produkte is smaaklik, wat vinnige, doeltreffende oorskakeling van melk na droë voer bevorder.
4205 Volledige Kalfaanvangs

Klas: Volledige Kalfvoedsel.
Nutri Volledige Kalfsaanvangskorrels 18 is`n goed gebalanseerde volledige voer vir kalwers vanaf 0 tot 3 maande ouderdom, vir optimale groei en rumenontwikkeling. Hierdie program vorm die basis van die suksesvolle lewenslange produksie van die melkbees.

Samestelling g/kg
Proteïen (min)
Vet (min/maks)
Vesel (min/maks)
Vog (maks)
Kalsium (maks)
Fosfor (min)
180
25/70
100/150
120
8
3.5

50kg verpakking.

Aanwysings: Die volgende vroegspeen-voedingsprogram kan gevolg word vanaf geboorte tot ongeveer op 3 maande ouderdom.

Hierdie produk bevat geregistreerde vee-medikamente. Verwys na die aangehegte sakkaartjie vir die korrekte aanwending van die produk.

Let wel (Namibië en Botswana): Uitvoer-formulasies vir die produk bevat geen vee-medikamente nie.

Voedingsprogram vir Melkbeeskalwers

Tydperk Voer Voer-aanwysing
Eerste 3 dae Biesmelk Biesmelk moet so gou as moontlik na geboorte ingeneem word,(soging of handvoeding).
Teenliggaamabsorpsie neem af binne 2 – 4 uur na geboorte en staak na 24 uur. Kolostrum na die 3de melking behoort nie aan kalwers gegee te word wat vir die eerste keer kolostrum kry nie. Teenliggame in hierdie kolostrum komteen baie lae peile voor.
Dag 4 tot 28 Melksurrogaat 1 liter per 10kg liggaamsmassa. Maksimum 6 liter per dag.
Nutri Melk Volledige Kalf aanvangs Vrye toegang, maar altyd vars (gee klein hoeveelhede gereeld, verwyder ou nat voer daagliks en hou voerbak skoon).
Skoon water Vrye toegang. Vervang daagliks.Verwyder tydens melkvoeding en hou weg van kalwers vir ongeveer 2 – 3 ure daarna.
Goeie kwaliteit hooi Geen addisionele hooi moet gevoer word voordat die inname van die Nutri Melk Volledige Kalfaanvangs pille 1 – 1.2 kg per dag bereik nie. Sodra die inname 1-1.2 kg per dag is, moet hooi vrylik beskikbaar wees.
Speen* tot 3 maande ouerdom Nutri Melk Volledige Kalf aanvangs Vrye toegang.
Goeie kwaliteit hooi Vrye toegang sodra die inname van die Nutri Melk Volledige Kalfaanvangspille1 – 1.2kg per dag is.
Skoon water Vrye toegang.

*Speen: sodra die kalf meer as 500g per dag van die Nutri Melk Volledige Kalfaanvangspille inneem en ten minste 4 weke oud is, kan die hoeveelheid melkvervanger wat die kalf ontvang, halveer word. Dit kan na ‘n week gestaak word.

4202 Kalfgroei

Klas: Kalf Groeivoedsel.
Nutri Kalfgroeikorrels is die tweede fase in die voortsetting van die kalfaanvangsprogram waarvan dieselfde proteïen- en grondstofkwaliteit geld.

Samestelling g/kg
Proteïen (min)
Vet (min/maks)
Vesel (maks)
Vog (maks)
Kalsium (maks)
Fosfor (min)
160
25/80
90
120
16
6

50kg verpakking.

Hierdie produk bevat geregistreerde vee-medikamente. Verwys na die aangehegte sakkaartjie vir die korrekte aanwending van die produk.

Aanwysings: Voer ad lib. aan kalwers vanaf ongeveer 3 maande tot en met die ouderdom van 6 maande. Goeie kwaliteit ruvoer en/of weiding moet addisioneel ad lib. beskikbaar wees. `n TGR van 20% goeie kwaliteit ruvoer en 80% kalfgroeikorrels is ook voldoende.

4206 Vers

Klas: Kalf Groeivoedsel.
Nutri Verskorrels is die derde fase van die kalfgroeiprogram. Dit word voorsien vanaf 6 maande ouderdom tot voor kalwing en word saam met die TGR of goeie kwaliteit aan die kalwers voorsien.

Samestelling g/kg
Proteïen (min)
Totale proteïen vanaf NPN
Ureum (maks)
Vet (min/maks)
Vesel (maks)
Vog (maks)
Kalsium (maks)
Fosfor (min)
180
14.35%
9
25/80
90
120
16
6

50kg verpakking.

Sien NPN Waarskuwing op bladsy 10.

Aanwysings: Voer vanaf 6 maande ouderdom tot `n maand voor kalwing. Voer ongeveer 2 – 4 kg per vers per dag, afhangende van ouderdom en ruvoer (kwaliteit en hoeveelheid).

NPN Waarskuwing

Hierdie Veevoedsel bevat `n NPN bron. Meng en voer streng volgens voorskrifte.

Verwys na bladsy 4 vir die volledige NPN-waarskuwing.