Call Us018 011 8888

Nutri lekke vir die Somer

Nutri lekke vir die Somer.  Algemene aanbevelings oor fosfaat-aanvulling
Die optimale absorpsie van fosfaat in lek-aanvullings is noodsaaklik vir dieregesondheid.

 •  Die optimale absorpsie van fosfaat is:
 •  Onontbeerlik vir metaboliese funksionering en energie- metabolisme;
 •  Uiters belangrik vir beenvorming, veral in jong diere;
 •  Noodsaaklik vir spiergroei (proteïen-sintese);
 •  Noodsaaklik vir vrugbaarheid, reproduksie en hormoonwerking; dit beheer die estrussiklus van vroulike diere;
 •  Nodig vir optimale mikrobeproteïenproduksie in die rumen.

‘n Tekort of ondoeltreffende absorpsie van fosfaat lei tot:

 •  Afname in eetlus en kondisie;
 •  Afname in reproduksie;
 •  Afwykende eetgewoontes (Pika) – diere begin kou aan bene, pale, bome, grond, ens. wat kan lei tot siektes;
 •  Stywe siekte (gewrigte swel op, bene verswak – namate die liggaam fosfaat uit die skelet begin onttrek);
 •  Lae melkproduksie, wat lei tot swak voorspeense groei by jong diere;
 •  Uiteindelike swak speenmassa het ‘n nadelige uitwerking op diereprestasie en wins;
 •  Laer produksie en wins.

Voordele van optimale fosfaat-absorpsie:

 • Optimale voer-inname en massatoename;
 • Verbeterde groei, vrugbaarheid en reproduksie – korter tussen-kalf-periode
 • Optimale voer-inname met gevolglike hoër melkproduksie;
 • Sterker beenstruktuur en tande;
 • Vroulike diere produseer genoeg melk vir kalf/lammers, dus beter voorspeense groei.

Vir meer produk inligiting oor Nutri Lekke vir die Somer laai die volle Produkhandleiding vir Herkouers af

Ask An Expert Now!